Законы

 

 

Все законы о электрошокерах в Украине
 
1.
 
П О С Т А Н О В А  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про право власності на окремі види майна
 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 35, ст. 517 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
 
 
 
N 3131-XII ( 3131-12 ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.233
 
N 121/94-ВР  від 15.07.94, ВВР, 1994, N 34, ст.322
 
N  19/95-ВР  від 24.01.95, ВВР, 1995, N  5, ст.33  )
 
 
 
     Відповідно  до  статей  13,  28  і  45  Закону  України  "Про власність" ( 697-12 ) Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити перелік видів майна, що не  може  перебувати  у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України (додаток N 1).
 
    2. Установити спеціальний  порядок  набуття  права  власності громадянами на окремі види майна (додаток N 2).
 
Голова Верховної Ради України                                    І.ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 17 червня 1992 року    N 2471-XII
 
 
 
ДОДАТОК N 1 до Постанови Верховної Ради України
 
від 17 червня 1992 року
 
N 2471-XII
 
ПЕРЕЛІК
видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України
 
1. Зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної  зброї, зазначеної  в  додатку  N  2,  і  боєприпасів  до  неї,  а   також спортивної  зброї  і  боєприпасів   до   неї,   що   придбаваються громадськими об'єднаннями з  дозволу  органів  внутрішніх  справ), бойова   і   спеціальна   військова   техніка,    ракетно-космічні комплекси.  ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР                N 19/95-ВР від 24.01.95 )
 
 
 
2. Вибухові речовини й  засоби  вибуху.  Всі  види  ракетного палива, а  також  спеціальні  матеріали  та  обладнання  для  його виробництва.
 
3. Бойові отруйні речовини.
 
4. Наркотичні,  психотропні,  сильнодіючі  отруйні  лікарські засоби  (за  винятком  отримуваних  громадянами  за   призначенням лікаря).
 
5. Протиградові установки.
 
6. Державні еталони одиниць фізичних величин.
 
7. Спеціальні   технічні   засоби   негласного   отримання інформації.
 
_________________________________
 
  Примітка: Зазначені  засоби  не  можуть  також  перебувати  у  власності   юридичних осіб недержавних форм власності.
 
( Перелік доповнено пунктом 7  та  приміткою  до  нього  згідно  з
 
Постановою ВР N 121/94-ВР від 15.07.94 )
 
_________________________________
 
     8.   Електрошокові   пристрої   та   спеціальні   засоби,  що застосовуються правоохоронними органами (!!!), крім газових пістолетів і револьверів    та   патронів   до   них,   заряджених   речовинами сльозоточивої  та  дратівної  дії.
 
(  Перелік доповнено пунктом 8 згідно з Постановою ВР N 19/95-ВР від 24.01.95 )
 
 
 
ДОДАТОК N 2
 
до Постанови Верховної Ради України
 
від 17 червня 1992 року
 
N 2471-XII
 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
набуття права власності громадянами
на окремі види майна
 
     Громадяни набувають  права  власності  на  такі  види  майна, придбаного ними з відповідного дозволу, що надається:
 
     а) на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю -  органами внутрішніх  справ  за  місцем  проживання  особам,  які досягли 21-річного віку;
 
на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мисливські карабіни,
 
гвинтівки, комбіновану зброю  з  нарізними  стволами)  -  органами
 
внутрішніх  справ  за  місцем  проживання  особам,  які    досягли 25-річного віку;
 
на  газові  пістолети,  револьвери і патрони до них, заряджені
 
речовинами сльзоточивої та  дратівної  дії, - органами  внутрішніх
 
справ  за  місцем  проживання особам, які досягли 18-річного віку;
 
(  Пункт  "а"  доповнено  абзацом  третім  згідно  з Постановою ВР N 3131-12 від 22.04.93 )
 
     на  холодну  зброю  та  пневматичну  зброю  калібру понад 4,5 міліметра  і  швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку; ( Пункт "а" доповнено абзацом четвертим згідно  з Постановою ВР N 19/95-ВР від 24.01.95 )
 
     б)  на  об'єкти,  що  перебувають  на  державному  обліку  як пам'ятки  історії  та  культури,  -   спеціально    уповноваженими державними  органами  охорони  пам'яток  історії    та    культури (Мінкультури, Мінінвестбудом і Головархівом України);
 
     в) на радіоактивні речовини - Державним комітетом  України  з ядерної та радіаційної безпеки у разі наявності  висновку  органів територіальної санітарно-епідеміологічної  служби  про  можливість використання цих речовин майбутнім власником в  існуючих  у  нього умовах.
 
 
 
Информация взята из официального источника:
 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2471-12
 
 
 
2.
 
Стаття 195-4. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових  пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами.
 
Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються правоохоронними органами, - тягне за собою накладення штрафу від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів.
 
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією електрошокових пристроїв і спеціальних засобів.
 
( Кодекс доповнено статтею 195-4 згідно із Законом N 148/96-ВР від 25.04.96, із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від 07.02.97 )
 
3.
 
Проект N 1171 Закона Украины «Об оружии», подготовленный Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности,  не упоминает об электрошокерах.